Zelfs toen spam nog geen plaag was, probeerden ISP's hun gebruikers al te beschermen tegen ongewenste en illegale e-mails. De methoden en technieken zijn in de loop der jaren veranderd, maar een van de voornaamste hulpmiddelen die ook nu nog gebruikt worden, is e-mailauthenticatie.

Wat is e-mailauthenticatie?   

Eenvoudig gezegd is e-mailauthenticatie een manier voor afzenders om te bepalen wie er namens hen e-mailberichten mag verzenden, en vanaf welke domeinen en IP-adressen. ISP's hechten in hun algemene filterprotocols veel belang aan e-mailauthenticatie, omdat het een krachtige manier is om onwettige spambronnen te scheiden van legitieme afzenders.  

Welke methoden van e-mailauthenticatie gebruiken ISP's?  

De twee belangrijkste methoden van e-mailauthenticatie die ISP's momenteel gebruiken, zijn SPF en DKIM.  SPF staat voor Spender Policy Framework. Het bevestigt dat de verzender (d.i. de drager van het bericht) vanaf een bepaald IP-adres e-mails mag versturen. DKIM is de afkorting van DomainKeys Identified Mail. Het bevestigt dat de verzender van het bericht voor het gebruikte domein e-mails mag versturen.

Wat gebeurt er als u SPF en/of DKIM niet gebruikt?   

Als u uw e-mailberichten niet verifieert met SPF, worden ze meteen geblokkeerd. Als u authenticatie via DKIM niet gebruikt, worden uw berichten tegengehouden en belanden ze zonder omwegen in de junkmap.  Door uw e-mail met beide methoden te verifiëren, vergroot u de kans dat uw berichten door ISP's worden aanvaard en de beoogde ontvangers bereiken.  Deze beide authenticatiemethoden zijn uitgegroeid tot normen die legitieme afzenders van berichten niet kunnen ontlopen. Belangrijke afleverbaarheidstools die ISP's ter beschikking stellen, zoals feedbackloops en whitelistprogramma's, zijn namelijk alleen beschikbaar voor afzenders die hun e-mail verifiëren.

Als u eraan twijfelt of uw e-mails geverifieerd worden, moet u dat meteen natrekken bij uw IT-team of e-mailprovider. Het goede nieuws is dat de meeste belangrijke ESP's automatisch gebruik maken van e-mailauthenticatie (zowel SPF als DKIM) tijdens het onboarding- en IP-provisioningproces.  Zij begrijpen dan ook hoe belangrijk het is om over authenticatie te beschikken voordat hun klanten hun eerste campagne lanceren.

Zodra u SPF en DKIM hebt, kan u zich toeleggen op wat echt telt: het verzenden van berichten die uw consumenten in de eerste plaats willen ontvangen. 

Comment, Like, Share

Ons platform IN ACTIE

VRAAG EEN DEMO