Selligent nv Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe gegevens door Selligent nv en zijn dochterondernemingen en filialen (“Selligent” of “wij”) verwerkt worden via het gebruik van het internet en andere elektronische communicatienetwerken. Als u vragen hebt over uw persoonlijke informatie of over het gebruik ervan, kunt u contact opnemen met privacy-dataprotection[at]selligent.com of schrijf ons, ter attentie van de Privacy Officer, avenue de Finlande 2, 1420 Braine-l’Alleud, België.

Dit privacybeleid (“Beleid”) beschrijft hoe Selligent nv en zijn dochterondernemingen en filialen (“Selligent” of “wij”) persoonlijke gegevens verwerken via gebruik van het internet en andere elektronische communicatienetwerken, met inbegrip van de inzameling van informatie over u, en, indien van toepassing voor een product of dienst gerelateerd aan de sociale media, informatie over uw klanten en/of gebruikers. Dit beleid beschrijft hoe Selligent dergelijke informatie gebruikt of zal gebruiken, verwerken, opslaan en beschermen. Ons belangrijkste doel bij het verzamelen van informatie is onze producten en diensten aanbieden via een veilige, effectieve, efficiënte en lonende ervaring.

Ingezamelde informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen zoals individuele en zakelijke contactgegevens (naam, e-mailadres, vaste en mobiele telefoonnummers, faxnummers), informatie verstrekt als reactie op een enquête, in verband met diverse activiteiten, zoals het gebruik van Selligent-websites en -applicaties, gebruik van Selligent-producten of -diensten, evenementen waaraan wij deelnemen, en promoties of aanbiedingen.

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u ons een vraag stelt via e-mail.

Aanvullend op wat voorafgaat, verzamelen wij informatie over uw bezoek aan onze website met automatische middelen zoals cookies of web beacons. Lees onze rubriek over Cookies voor meer details.

Leveranciers van derde apps, tools, widgets en plug-ins op onze websites en apps, zoals de Facebook “Like”-knop, kunnen ook geautomatiseerde technieken gebruiken om informatie te verzamelen over uw interacties met deze functies. Deze informatie valt onder het privacybeleid of de privacyverklaringen van die leveranciers.

Wij verzamelen persoonlijke informatie over onze klanten zoals e-mailadressen, telefoonnummers, namen en andere informatie op maat over individuen of entiteiten waarmee onze klanten een marketingcontact wensen of onderhouden door gebruik te maken van de producten en diensten van Selligent.

Gebruik van cookies

Bezoekt u onze websites, gebruikt u onze apps of komt u in contact met Selligent-gerelateerde tools, widgets of plug-ins, dan kunnen wij bepaalde informatie inzamelen langs geautomatiseerde weg, bijvoorbeeld via cookies en web beacons. De informatie die wij op deze manier verzamelen omvat het IP-adres, de unieke toestelcode, browserkenmerken, toestelkenmerken, het besturingssysteem, de taalvoorkeuren, doorverwijzende URL’s, informatie over uitgevoerde acties en data en tijdstippen waarop er activiteit was. Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of een ander met het internet verbonden toestel sturen voor een unieke identificatie van de browser van de bezoeker of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een ‘web beacon’, ook wel bekend als Internet tag, pixel tag of clear GIF, linkt webpagina’s of apps aan webservers en kan worden gebruikt om informatie door te spelen aan een webserver. Via deze geautomatiseerde informatiegaringsmethodes verzamelen en bewaren wij clickstream gegevens die ons iets meer vertellen over gebruikerspatronen. Wij kunnen sommige gegevens die we langs automatische weg hebben ingezameld, zoals browserinformatie, linken aan andere informatie die u ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail hebt geopend die u van ons hebt gekregen. Wij kunnen ook analysetools van derden gebruiken die informatie inzamelen over bezoekersverkeer op onze websites of apps. Uw browser kan u vertellen hoe u verwittigd wordt als u een bepaald type van cookies krijgt of hoe u bepaalde soorten cookies uitschakelt of beperkt. Let wel, zonder cookies kunt u misschien niet alle functies van onze websites of apps gebruiken. Zowel Selligent als anderen (bijvoorbeeld onze reclamenetwerken) kunnen persoonlijke informatie verzamelen over de onlineactiviteiten van onze bezoekers, na verloop van tijd en via websites van derden, wanneer zij onze websites en apps gebruiken.

Door deze site te blijven gebruiken, stemt u zoals hierboven vermeld in met het gebruik van cookies.

Hoe gebruiken wij persoonlijke informatie?

Wij kunnen de ingezamelde persoonlijke informatie gebruiken om:

 • Informatie te verstrekken over producten, diensten en events;
 • Klantenondersteuning te geven en u te antwoorden en met u te communiceren over uw eisen, vragen en commentaren;
 • Onze diensten aan te bieden en te personaliseren;
 • Bestellingen en accounts met betrekking tot onze leveranciers en klanten te beheren
 • De ledenadministratie te beheren;
 • U producten en diensten aan te bieden waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren;
 • Te communiceren over en uw deelname aan speciale events, programma’s, enquêtes, wedstrijden, prijstrekkingen en andere aanbiedingen of promoties te beheren;
 • U in staat te stellen te posten op onze blogs en contact te hebben met Selligent via sociale media;
 • Informatie te versturen naar uw contacten als u ons dat vraagt;
 • Claims te behandelen die we ontvangen met betrekking tot onze diensten en producten;
 • Onze bedrijfsactiviteiten te laten functioneren, te evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het bepalen van de efficiëntie van onze verkoop, marketing en reclame; het analyseren en verbeteren van onze producten, diensten, websites en apps; en het voeren van de boekhouding, audit, facturatie, reconciliatie en invorderingen);
 • Gegevensanalyses uit te voeren (met inbegrip van zoekopdrachten naar markten en consumenten, trendanalyse, financiële analyse en anonimiseren van persoonlijke informatie)
 • Fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere schulden te identificeren, te voorkomen en ertegen te beschermen;
 • De geldende wettelijke vereisten en onze beleidslijnen na te leven.

Wij verwerken namen, e-mailadressen en telefoonnummers van anderen aan wie we informatie moeten zenden op verzoek van onze klanten, in de veronderstelling dat de persoon die de informatie heeft verstrekt die informatie ook heeft verkregen conform de geldende wetgeving. Is deze veronderstelling onjuist, vraag ons dan niet om aan derde partijen namens u informatie te zenden. Wij gebruiken die informatie van anderen enkel voor zover nodig voor het leveren van de diensten die u bij ons afneemt als klant en in strikte overeenstemming met uw richtlijnen.

Marketing – Wij bieden u bepaalde keuzes over hoe we met u communiceren en welke informatie we van u verzamelen. U kunt ervoor kiezen geen marketingmails te ontvangen, makkelijk en gratis, op het moment waarop de informatie wordt vergaard of door te klikken op de ‘uitschrijflink’ in elk van onze marketingmails, of door ons te contacteren.

Hoe beschermen wij persoonlijke informatie?

Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen toevallige, ongewettigde of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Wordt de informatie verwerkt als onderdeel van een gehoste service, dan kan ze worden verwerkt en opgeslagen op de servers van derde providers die voor de hosting zijn ingehuurd. Onze afspraken met dergelijke partijen vereisen dat zij dergelijke informatie niet gebruiken, openbaar maken of delen.

Hoe delen wij persoonlijke informatie met derde partijen?

Wij verkopen of delen geen persoonlijke informatie over u, tenzij zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij delen persoonlijke informatie met derde partijen die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze richtlijnen. Deze derden mogen die informatie niet gebruiken of openbaar maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of te voldoen aan de wettelijke eisen.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die we krijgen van onze filialen, distributeurs en resellers, ook delen. Deze entiteiten, waarnaar we hier gezamenlijk verwijzen als ‘Selligent Business Partners’, kunnen de informatie voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden gebruiken.

Wij kunnen ook informatie over u openbaar maken (i) als we daartoe verplicht zijn door de wet, de regelgeving of juridische procedures (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een dagvaarding), (ii) als reactie op verzoeken van overheidsinstanties, zoals ordehandhavingsautoriteiten of (iii) wanneer we denken dat openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is om materiële schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of feitelijke illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over u over te dragen ingeval we onze bedrijfsactiviteiten of activa deels of volledig verkopen of overdragen (ook in geval van een reorganisatie, ontbinding of vereffening).

Internetgebaseerde overdracht

Aangezien het internet een internationale omgeving is, impliceert het gebruik ervan voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens op internationale schaal. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gegevens die u ons verstrekt buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt, hoewel de gegevens altijd veilig zullen worden bewaard en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Andere sites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle en niet onder dit privacybeleid vallen. Als u toegang krijgt tot andere sites die gebruik maken van de links, kunnen de beheerders van deze sites informatie van u inzamelen die ze zullen gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid, dat kan afwijken van het onze.

Onderworpen toegangsverzoeken

Onder voorbehoud van de geldende wetten hebt u het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te vragen of om te vragen dat we onjuistheden in die informatie bijwerken of corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het eerste deel van dit privacybeleid. Ter bescherming van uw privacy en om de veiligheid te handhaven, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat u toegang krijgt tot de informatie.

Naast het recht van toegang en het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, hebt u het recht om uw informatie te laten blokkeren of wissen in overeenstemming met de geldende wetten.

Contact

Privacy Officer
Selligent nv
Avenue de Finlande 2
1420 Braine-l’Alleud – België
privacy-dataprotection[at]selligent.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om de veranderingen te weerspiegelen in de manier waarop wij persoonlijke informatie verwerken.