Selligent is een technologiebedrijf en we zijn trots op de software die we hebben ontwikkeld. Maar we meten ons succes niet af aan het aantal lijnen programmatuur of de kwaliteit van de tools die we maken. We evalueren onze prestaties enkel via onze klanten, de marketeers die we bedienen, en kijken of ze hun doelstellingen hebben gehaald. 

In deze turbulente tijden staan marketeers voor grote uitdagingen. Het gedrag van de consument evolueert, producten gaan minder lang mee en de concurrentiestrijd wordt heviger. Gelukkig neemt ook de kracht van marketingtools toe. Dat illustreert onder andere de evolutie van het Selligent-platform in de voorbije jaren. Maar software alleen, zelfs die van Selligent, is onvoldoende.

Daarom hebben we enkele weken geleden in Nice de Riviera Summit gehouden. We wilden onze gasten, de aanwezige marketeers, inzicht geven in het gedrag van de consument, hen laten zien wat ze moeten weten om succesvol te zijn door het "Ontdekken van 1-op-1-relaties in het tijdperk van de hyperconnecteerde consument." De recordopkomst voor dit event bewijst dat dergelijk ideeënleiderschap meer dan ooit nodig is. Ik kan met tevredenheid stellen dat die dag voor iedereen, ook voor mij, inzichten heeft opgeleverd voor ons dagelijks werk en ook voor onze planning voor de toekomst. 

Ik was opgetogen Roy Vella te mogen aankondigen als eerste keynotespreker. Roy kleedde zijn speech in als een echte 'presentist' en legde de klemtoon op de belangrijkste hedendaagse technologische en consumententrends, met name het toenemend gebruik van mobiele apparatuur en de cultuur van het “altijd geconnecteerd zijn” van de millennialgeneratie. Voor velen van ons komt het er op aan nu volledig in te spelen op deze trends en er ook rekening mee te houden in de planning voor de komende jaren. "Mobile first" worden als marketeer vereist een enorme strategische omschakeling.

Ik vond het geweldig dat de ideeënleiders in de loop van de dag meer kleur en diepte brachten in ons centrale thema. Enno Jönsson van Facebook gaf gedragsinformatie over de millennialgeneratie die de strategische plannen van marketeers kan bezielen, terwijl Luca Paderni van Forrester uit de doeken deed wat de 'mobile first'-mentaliteit echt inhoudt. Andere industrieleiders deelden hun kennis over uiteenlopende onderwerpen, van het in kaart brengen van klanttrajecten tot responsive design, waardoor het zwaartepunt verschoof van theorie naar praktijk.

Ikzelf vond het bijzonder interessant om te luisteren naar de verschillende casestudy's van ING, Thomas Cook en Samsung. Ik wil onze klanten van harte bedanken voor het delen van hun kennis en ervaring met het publiek. Uit elk casestudy bleek hoe marketeers zeer uiteenlopende "big data"-analyses, multikanaalsberichtuitwisseling en creatieve dynamiek in hun programma's integreren dankzij Selligent. De campagnes konden niet gevarieerder zijn.  Terwijl ING haar campagne concentreerde op zomerfestivals voor de millennialgeneratie, richtte Thomas Cook zich op gezinnen en hun zomervakantie en introduceerde Samsung zijn splinternieuwe telefoon op de Europese markten. Hieruit blijkt de diversiteit van de hedendaagse direct marketing en de mogelijkheden waarover onze klanten beschikken om hun communicatie te personaliseren.

Het is duidelijk dat onze klanten een centrale plaats verdienen bij Selligent. Het hoogtepunt van de dag was dan ook de Selligent Awards-ceremonie. Selligent had de eer om uit een lange lijst van genomineerden de campagnes te kiezen (door onze eminente jury en één keer door het publiek) die het meest succesvol, creatief en allesomvattend waren. Meer highlights van de awards vindt u hier.

 

Ik kijk er nu al naar uit om iedereen op de Summit van volgend jaar terug te zien.

Comment, Like, Share

Ons platform IN ACTIE

VRAAG EEN DEMO