Noot van de redactie: Dit is het eerste artikel in een serie waarin vrouwen in engineering centraal staan. We vroegen Director of Engineering Priyanka Mazagaonkar van Selligent hoe zij omgaat met al haar verschillende functies.

"Hoe zorg je voor balans?"
"Ben je in staat om elke rol goed te vervullen?"
"Ben je er niet heel veel extra tijd aan kwijt?"

Ik ben blij dat deze vragen me nu eens niet werden gesteld omdat ik een 'werkende moeder' ben, maar omdat ik sinds kort drie verschillende functies tegelijkertijd vervul binnen mijn organisatie.

In een start-up begint vrijwel iedereen met een gevarieerd takenpakket en is het dus logisch om meerdere rollen te hebben. Wanneer het bedrijf groeit, worden deze functies individueel ingevuld. Wat mijn situatie anders maakte, is dat er bij de andere engineering-teams van het bedrijf wel al specifieke functies bestonden voor de rollen die ik overnam. Dat ik moest multitasken, kwam deels doordat mijn team als start-up fungeerde binnen de rest van de organisatie.

Teammanager, scrummaster, productmanager: alles tegelijk!

Ik begon als teammanager, maar werd tevens scrummaster en productmanager toen hier het eerste engineering-scrumteam van Noord-Amerika werd opgericht. Agile Scrum is erg belangrijk binnen onze engineering-teams en er zijn daarom duidelijk omschreven takenpakketten voor scrummasters en productmanagers. Dat maakt het nog complexer om in je eentje al deze functies tegelijkertijd te vervullen. Maar ik had zoiets van: "Kom maar op met die uitdaging, ik ga het gewoon doen". Wat een - op zijn zachtst gezegd - interessante ervaring bleek.

De uitdagingen van meerdere functies

Met sommige uitdagingen had ik vooraf al rekening gehouden, maar er waren er ook een aantal die ik in de loop der tijd tegenkwam en oploste. Eigenlijk kwam het allemaal neer op deze vier dingen:

 1. Functies opnieuw inrichten zodat ze naast elkaar kunnen bestaan
  Als je drie flessen water in één flesje wilt gieten, stroomt het gegarandeerd over. Het was dus belangrijk om te bepalen welke taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn voor elke functie. Zo heeft een scrummaster eigenlijk ook verantwoordelijkheden buiten de eigen teams, zoals het maken van relevante dashboards en het bijhouden van algemene rapportages, processen en voortgang in de teams. Voor nu was het zaak om te bepalen welke taken onmisbaar zijn en welke later kunnen worden opgepakt door een speciaal hiervoor aangestelde medewerker. Voor elke rol stelde ik duidelijke en meetbare doelen op.
   
 2. Zorg dat je kunt terugvallen op een persoon of groep
  Het is prettig om een persoon of groep mensen achter de hand te hebben als je begint te werken in parallelle functies, ook na de introductietraining of overdracht. Zo verloopt de aanloopfase soepeler en heb je altijd iemand om op terug te vallen. Zeker als je meerdere ballen tegelijk in de lucht moet houden, is dat erg belangrijk.
   
 3. Wees in de communicatie duidelijk over "de pet" die je op hebt
  Communicatie kan wat gecompliceerder zijn als je verschillende rollen vervult. Tijdens een e-mail- of chatgesprek kan ik fungeren als teammanager, scrummaster of productmanager, of als een combinatie hiervan. Het is dan wenselijk om dit duidelijk in reacties te benoemen. Ik zeg dan bijvoorbeeld "wat het product betreft" of "als scrummaster" om te verduidelijken in welke hoedanigheid ik antwoord.
   
 4. Feedback en zelfreflectie
  Feedback en zelfreflectie zijn twee pijlers van continue verbetering waar ik veel aan heb gehad. Natuurlijk kreeg ik feedback van mijn manager, maar die vroeg ik ook aan de leden van de andere scrumteams en aan collega's met vergelijkbare functies, zelfs buiten ons bedrijf. Zo kreeg ik een goed beeld van mijn functioneren in de verschillende rollen. Door ook regelmatig aan zelfreflectie te doen, was ik in staat om waar nodig mijn koers aan te passen.
  Terug naar de oorspronkelijke vragen...

Je zult mij niet horen zeggen dat ik alles perfect doe in mijn verschillende functies. Dat is zeker niet zo. Elke dag zijn er momenten waarop die drie stemmen in mijn hoofd koortsachtig met elkaar overleggen hoe ze een bepaald onderwerp moeten benaderen (ja, ik weet hoe dat klinkt). Toch kan ik deze vragen met overtuiging beantwoorden:

 • Ik zorg voor de balans door duidelijke verwachtingen te hebben voor elke rol.
 • Ja, ik vind dat ik elke rol goed kan vervullen. Net als iedereen maak ik fouten, maar dat komt niet door een gebrek aan inzet, aandacht of vaardigheden.
 • Ik zou liegen als ik zei dat het geen extra tijd kost. Zeker in het begin was dat zo. Naarmate ik in elke rol meer praktijkervaring opdoe, kom ik in wat rustiger vaarwater terecht. Er is nog steeds een extra belasting, maar die is beheersbaar door het stellen van duidelijke en flexibele doelen.

Ik eindig met het eerlijk beantwoorden van een aantal bonusvragen die me zijn gesteld:

"Is het mentaal uitputtend?"
Natuurlijk.

"Geeft het voldoening?"
Absoluut!

"Zou je het opnieuw zo doen?"
"Eh... sorry, ik moet naar een vergadering..."

 

Priyanka Mazagaonkar is Director of Engineering bij Selligent Marketing Cloud. Ze is al 15 jaar actief in de software-technologiesector en begon haar carrière als software-engineer. Daarna stroomde ze al snel door naar een managementfunctie. Al jarenlang geeft ze wereldwijd leiding aan engineering-teams en onderzoekt ze hoe producten kunnen worden geïntegreerd in de cloud en aanverwante domeinen. Ze werkte veel in en met offshore-teams, vooral op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en technologisch onderzoek.

Comment, Like, Share

Ons platform IN ACTIE

VRAAG EEN DEMO