Een paar opvallende cijfers om eens over na te denken:

  • 90 procent van de huidige data is in de laatste twee jaar gecreëerd.
  • Dagelijks komen er 2,5 quintiljoen bytes aan data bij.

(Bron: Domo, rapport Data Never Sleeps 5.0)

Dat is niet te bevatten! Met zo'n overvloed aan data in de wereld is het niet verrassend dat het werk van een moderne marketeer voor een deel - soms zelfs een groot deel - bestaat uit consumentengegevens begrijpen en ermee werken. Data hebben een enorme invloed op zaken die tegenwoordig van belang zijn voor marketeers. Van afleverbaarheid en read rates tot het voorkomen van afmeldingen. En bovendien kunnen we met data onze berichten personaliseren. Zo kunnen we veel meer doen dan alleen een voornaam gebruiken in een e-mail. Bijvoorbeeld:

Onze campagnes draaien op data en dankzij data behouden marketeers momentum terwijl ze tegelijkertijd de ROI verhogen. Maar naarmate je vaker handelt op basis van de inzichten uit consumentengegevens en deze inzet voor effectieve campagnes, wordt het steeds belangrijker dat je alert blijft op je verantwoordelijkheid om deze gegevens te beschermen en de privacy van consumenten te garanderen. De best practices voor het beheren, beschermen en privé houden van consumentengegevens moet een fluitje van een cent zijn voor marketeers. Dat geldt ook voor het voorbereid zijn op en naleven van regelgeving, zoals:

  • De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): Deze Europese verordening is in 2018 van ingegaan en regelt de gegevensbescherming en privacy van alle individuele burgers van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. De verordening omvat ook de uitvoer van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en de EER. De AVG is ontworpen om de wetten voor gegevensbescherming in heel Europa op elkaar af te stemmen en alle EU-burgers te beschermen door ze een rechtsmiddel in handen te geven. Dit verandert de manier waarop organisaties omgaan met gegevensbescherming. (Klik hier om te zien hoe naleving van de AVG mogelijk is met Selligent Marketing Cloud en hoe gegevensbescherming verweven is met onze geschiedenis, cultuur en producten.)
  • De CCPA (California Consumer Privacy Act): In verschillende Amerikaanse staten zijn wetsvoorstellen omtrent privacy ingediend. De meest uitgebreide daarvan is de CCPA, die binnenkort van ingaat. In deze wet zijn bepaalde privacyrechten voor de inwoners van Californië vastgelegd en is de bescherming van die rechten geregeld.​

Nu steeds meer staten overwegen privacywetgeving in te voeren en momentum lijkt te ontstaan voor het invoeren van een federale norm, is het belangrijk dat marketeers weten hoe ze de basis leggen voor goede gegevensbescherming, en hier ook daadwerkelijk naar handelen. Hier volgen drie belangrijke tips om je voor te bereiden op nieuwe privacywetgeving, terwijl je het momentum voor digitale marketing behoudt:

Controleer interne data regelmatig

Het is belangrijk precies te weten welke persoonsgegevens worden verzameld en ervoor te zorgen dat het bedrijfsbeleid regelmatig wordt bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten.

Weet tot in detail wat er met de verzamelde gegevens gebeurt

Het gaat er niet alleen om dat je weet welke gegevens worden verzameld, maar het is ook essentieel dat je weet hoe de gegevens worden gebruikt en of en hoe ze worden gedeeld.

Maak gebruik van marketingtechnologie

Gebruik de juiste tools, zodat je data kunt inzetten voor krachtige marketingcampagnes terwijl je tegelijkertijd voldoet aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Controleer of je technologieplatform datacontroles kan uitvoeren en inzicht geeft in het gebruik van de gegevens. Universal Consumer Profile met CDP-ondersteuning van Selligent Marketing Cloud creëert bijvoorbeeld een krachtige synergie waarmee consumentengegevens worden samengevoegd voor nauwkeurige targeting, terwijl tegelijkertijd de hoogste normen voor gegevensbescherming en privacy in acht worden genomen.

Comment, Like, Share

Ons platform IN ACTIE

VRAAG EEN DEMO