Af en toe benadert een klant ons die een lijst wil kopen. Hoewel dat een snelle, gemakkelijke manier lijkt om hun lijst met contactpersonen uit te breiden, doet dit meestal meer kwaad dan goed.

Iedereen wil graag een uitgebreid adresboekje. Meer contactpersonen betekent meer potentieel inkomen. Hoewel dit logisch lijkt, zult u als u denkt meer contactpersonen te verzamelen door meer lijsten te kopen, al snel merken dat dit verspilde moeite is. Het kan zelfs het tegenovergestelde effect hebben. 

 

Laten we eerst eens naar de juridische aspecten kijken. Volgens de Europese wet mogen commerciële e-mails alleen worden verzonden aan ontvangers die hiervoor vooraf nadrukkelijk toestemming hebben gegeven (ook bekend als 'opt-in') en alleen totdat zij zich afmelden ('opt-out'). Zonder expliciete opt-in mag u alleen een e-mail sturen naar gebruikers met wie u al eens zaken deed, maar opnieuw alleen tot ze een opt-out aanvragen. Aangezien dit Europese wetgeving is, moeten alle Europese landen zich hieraan houden. Landen mogen geen minder strenge wetgeving toepassen, maar ze hebben zeker het recht om een strenger beleid te voeren (zoals Duitsland).

 

In het geval van een gekochte lijst, heeft alleen de leverancier die de e-mailadressen heeft verzameld (mogelijk) de opt-in ontvangen. Veel van die bedrijven vragen hun abonnees om hen toestemming te verlenen om hun e-mailadres te delen met hun partners, maar doorgaans heeft de abonnee geen idee wie die 'partners' zijn.

De personen in deze lijsten zullen opeens e-mails ontvangen van een onbekende afzender. Vandaag de dag gaat bij de meeste mensen een rood lampje knipperen wanneer ze e-mail krijgen die ze nooit hebben gevraagd, van een bedrijf waar ze nooit zaken mee deden en misschien zelfs nog nooit van gehoord hebben. Eerlijk gezegd zou ik dat soort e-mails ook niet vertrouwen. Wat is het eerste dat u doet met verdachte e-mails? U gooit ze in de spammap!

Hoewel dit een onschuldige actie lijkt, moet u er rekening mee houden dat wanneer geadresseerden uw e-mails in de spammap gooien, dit uw reputatie ernstig kan schaden. Een slechte reputatie betekent dat uw e-mails (zelfs de berichten die zijn gestuurd aan op legitieme wijze verkregen e-mailadressen) nooit in de inbox terechtkomen en direct naar de spammap van de ontvanger worden gestuurd of, en dat is nog erger, helemaal worden geblokkeerd. U zult uw omzet pijlsnel zien dalen. Zelfs het minieme percentage gebruikers van de gekochte lijst dat uw e-mail opent, zal geen groot verschil maken. 

 

Behalve het risico op klachten over spam, bestaat ook nog de kans op spamtraps. Het is niet altijd duidelijk waar de lijstleveranciers hun gegevens vandaan halen en het is goed mogelijk dat hun lijsten via spambot verzamelde adressen en dus ook spamtraps bevatten. Uiteraard zullen deze leveranciers u dit nooit vertellen en u kunt op geen enkele manier verifiëren dat er geen spamtraps in de lijst staan, omdat ze niet kunnen worden geïdentificeerd. Dit betekent ook dat u onmogelijk kunt bewijzen dat u op een zwarte lijst bent terechtgekomen vanwege een gekochte lijst. U kunt de leverancier niets maken als u zich in een dergelijke situatie bevindt. Spamtraps kunnen ook leiden tot directe sancties door de providers, die soms weken of zelfs maanden kunnen aanslepen. Er zijn geen snelle oplossingen in dit geval.

 

Kort gezegd: koop geen lijsten! Marketeers moeten zich richten op het creëren van goede acquisitieprogramma's om hun lijsten organisch te laten groeien en interessante en relevante content delen om hun abonnees geïnteresseerd te houden, zodat ze e-mails blijven openen en zich betrokken voelen bij hun merk. 

 

Comment, Like, Share

Ons platform IN ACTIE

VRAAG EEN DEMO