Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Selligent streeft naar de hoogste normen inzake privacy en beveiliging van persoonsgegevens. Gegevensbescherming – het maakt deel uit van ons DNA.

Sinds zijn oprichting in Brussel in 1990 werkt Selligent overeenkomstig de strenge privacywetgeving van de Europese Unie. Selligent houdt zich aan strenge normen wanneer het gaat over privacy en beveiliging van gegevens en werkt met zijn klanten samen om hun gegevens op te slaan volgens hun behoeften en de regelgeving die ze moeten volgen.

Selligent is trots dat het, als leverancier van omnichannel marketing, al ruim een jaar voor het afdwingbaar wordt voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). Zo ontving het bedrijf het Europese ISO 27018-label. Dit label – de standaard voor het opslaan van Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) in de cloud – werd vastgelegd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en vereist de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van PII. Het label bewijst de kwaliteit van de beveiliging van de interne informatiesystemen en data van Selligent en garandeert dat de vereiste protocollen worden gevolgd om bedrijven die met Selligent samenwerken te beschermen tegen het verlies van gegevens.

Selligent ontving reeds anderhalf jaar geleden het Europese ISO 27018-label voor de afdwingbaarheid van de AVG-richtlijnen. Niet omdat dat eraan zat te komen, maar wel omdat de bescherming van de privacy van onze klanten sterk verankerd zit in de historiek, de bedrijfscultuur en de producten en werkprocessen van Selligent.

Hoe Selligent het naleven van de AVG mogelijk maakt

We investeren in het behalen van toplabels

We stellen voortdurend alles in het werk om de privégegevens van onze klanten en die van hun klanten te beschermen. En het is belangrijk voor Selligent dit te kunnen aantonen. De labels bevestigen dat we strenge beveiligingsnormen hanteren en dat bescherming van persoonsgegevens verankerd is in onze basiswaarden en filosofie.

 • ISO 27001 en ISO 27018 labels – Selligent is zowel in Europa als in de Verenigde Staten ISO 27001 en ISO 27018 gecertificeerd.
 • Selligent behaalde eveneensde EU-US Privacy Shield Certificatie – deze certificatie ondersteunt de trans-Atlantische handel tussen de EU en de Verenigde Staten om bedrijven aan weerszijden van de oceaan mechanismen aan te reiken om de vereisten van de AVG na te leven.

We bieden mogelijkheden om gegevens te beschermen

 • Versleuteling – bij het verwerken van import- en exportgegevens maakt Selligent gebruik van ETL-logica (Extract, Transform en Load) met verwerking van taken in batches via SFTP, FTPS, enz. De bestanden kunnen geünzipt en ontsleuteld (PGP) worden door de verwerker. We bieden ook een beveiligde REST-gebaseerde API-overdracht aan.
 • Toegangscontrole voor gebruikers en fijnmazige toegangscontrole – Selligent hanteert strenge processen en veiligheidscontroles zoals controles op de fysieke toegang, denial-of-use, gegevenstoegang, gegevensoverdracht, gegevensinstroom, onderaannemers, beschikbaarheid en afscheiding.
 • Kortere bewaringstijd en minder gegevens – Selligent kan het platform afstemmen op uw vereisten inzake dataopslag en filtering.
 • Selligent kan gegevens indien gewenst hosten in de EU – voor onze EU-klanten worden data standaard gehost in Europa. Niet-EU-klanten kunnen kiezen of ze hun gegevens in Europa willen hosten.

 

 

We bieden toezicht op en registratie van gegevensverwerking

 • Selligent biedt permanent toezicht en een krachtige inbraakdetectie aan om te garanderen dat onze best-in-class beveiliging gehandhaafd blijft.
 • Audits van en toezicht op databewegingen – Selligent kan gedetailleerde logsets aanleveren. Platformgebruikers en API-activiteiten worden in kaart gebracht ter ondersteuning van deze audit- en monitoringprocessen.

We bezorgen klanten de middelen om de AVG-vereisten te beheren, bijvoorbeeld wanneer mensen:

 • Vragen om gedetailleerde informatie van de datacontroller te verkrijgen in een gestructureerd formaat dat leesbaar is voor machines.
 • Hun recht uitoefenen om de data over te dragen naar een andere controller.
 • Vragen om data recht te zetten en/of te wissen.
 • Vragen om bepaald web- en app-gebaseerd gedrag niet te laten traceren voor personalisering en targeting.

Selligent bezorgt u de middelen om toestemmingen en machtigingen te beheren

 • Flexibele formulieren – de Forms Module van Selligent werd ontwikkeld voor wie geen ervaring heeft met het aanmaken van formulieren. De regels en beperkingen voor bezoekers van de pagina, en welke content wordt weergegeven voor de gebruikers van elke pagina, worden ingesteld, zoals de dynamische content en de selectie van segmenten in heel de tool worden gebruikt.
 • Flexibele, self-service databasestructuur – Selligent Engagement Sphere draait op een open, relationeel databasemodel. De structuur van het datamodel kan volledig worden afgestemd op de specifieke vereisten van een klant en maakt het mogelijk om extra velden toe te voegen, zonder de tussenkomst van een professional.
 • Verbinding met uw serviceteams – het open, relationele databasemodel van Selligent maakt het makkelijk om een verbinding te maken met vele andere CRM-systemen. Selligent biedt ook zijn eigen applicatie Frontline aan om de klantenservice te vergemakkelijken via aanpasbare agentformulieren.

Related Resources

Disclaimer: de inhoud op deze webpagina is bedoeld om meningen te delen over goede marktpraktijken. De inhoud mag niet worden beschouwd als juridisch advies en er kan niet op worden vertrouwd voor de naleving van de geldende wetgeving.